Szervezetfejlesztési Coaching

Diplomás szakemberek gyakran szembesülnek karrierjük során olyan kihívásokkal, amelyek komoly hatást gyakorolhatnak szakmai és magánéleti boldogulásukra egyaránt. Amennyiben ezek a nehézségek, problémák hosszabb ideig megoldatlanul maradnak, nagy valószínűséggel negatívan befolyásolhatják a hatékony munkavégzést. Felső vezetők esetében még súlyosabb következményekkel számolhatunk, mivel az ő munkájuk közvetlen hatással van a teljes üzletmenetre, a vállalat működésére.

A Szervezetfejlesztési Coaching egy olyan stratégiai szolgáltatás, amelyet a dolgozók igénybe vehetnek, illetve amelyre a munkaadók támaszkodhatnak, amikor a munkahelyi teljesítménnyel, karrierváltással, munkahelyi magatartással, és/vagy kulturális beilleszkedéssel kapcsolatos kérdések kerülnek napirendre.  Arra ösztönzi az embereket, hogy minél előbb kérjenek szakértő segítséget karrierjük során felmerülő problémáik megoldásához, így elkerülhetik azt, hogy a kis gondok kezelhetetlen, szakmai sikerüket gátló nagyobb akadályokká váljanak. Segíthet abban is, hogy különféle emberekből álló csoportok, saját érdeklődésükre és képességeikre alapozva, magasabb karriercélokat tűzzenek ki maguk elé, fejlődjenek, így jelentős többlet értéket adjanak cégük fejlődéséhez is.

A Szervezetfejlesztési Coaching felkeltette a kisvállalkozások, a nagyvállalatok és a média figyelmét is. Becslések szerint az emberek 60%-a elégedetlen jelenlegi munkájával, és olyan tevékenységet keres, amely boldoggá tenné. A szervezetekben felmerül a kérdés: milyen karrierszolgáltatásokat nyújthatnának dolgozóiknak, amely megtérülő befektetést jelenthet a cégnek, és a munkavállalókat is hozzásegíti karriercéljaik eléréséhez? Másrészről, a munkavállalók azt kérdezik maguktól: mit tehetnének, hogy sikeresek legyenek a munkájukban, ha a cégen belül, amelynél dolgoznak, nem kapnak segítséget a képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő pozíció megtalálásához?

Mit is jelent a Szervezetfejlesztési Coaching

A Szervezetfejlesztési Coaching egy folyamat, ami segít az embereknek tehetségük kibontakoztatásában, a karrierjük során felmerülő döntések meghozatalában, a helyes irány kiválasztásában. Sok szervezetnél az az általános nézet, hogy ők olyan belső rendszert fejlesztettek ki, amely hatékonyan segíti dolgozóikat céljaik elérésében. Sajnálatos módon azonban, a vállalatokon belül működő úgynevezett „karrier-tanácsadók” vagy „mentorok”, nagyon alacsonyan képzettek a karrier tanácsadást illető kérdésekben. A vállalatok többsége ezeket a feladatokat Humán Erőforrás (HR) osztály dolgozóinak vagy az osztályok vezetőinek a hatáskörébe utalja, és úgy gondolja, ez szükségtelenné teszi külső segítség igénybevételét. Azonban a leghatékonyabban és a legmagasabb dolgozói elégedettséggel működő vállalatok, belső és külső szervezetfejlesztési tanácsadókat is alkalmaznak.

Természetesen, a cégen belüli karrier tanácsadók is hasznosak, elsősorban a munkavállalókkal, a vállalati kultúrával és szabályozásokkal kapcsolatos beható ismereteiknek köszönhetően. Ezen információk fontosak, amikor olyan konkrét kérdésekkel kell foglalkozni, mint például a dolgozók teljesítményének értékelése vagy előmenetele. Amikor ilyen, elsősorban osztályszintű, kérdések merülnek fel, a belsős karrier mentor a jó választás. Ugyanakkor, gyakran találkozunk belsős szakemberekkel, akiknek komoly gondot okoz, hogy figyelmen kívül hagyják munkatársaikkal kapcsolatos, korábbi tapasztalataikon alapuló előítéleteiket, és elfogulatlan karrier tanácsadókként működjenek.

A külsős szervezetfejlesztési tanácsadók eszköztára alkalmassá teszi őket az elfogulatlan nézőpont kialakítására, illetve a globális, egész céget érintő problémák kezelésére. Őket nem aggasztja, hogy tanácsaik, ajánlásaik hatására miként változik megítélésük a vállalaton belül. Még az erős önszabályozással bíró vezetők esetében is érzékelhet a munkavállaló elfogultságot, így nem fordul teljes bizalommal a belsős karrier tanácsadó felé. Ezzel szemben a külsős tanácsadók nagyobb fokú bizalmat és objektivitást tudnak garantálni. A munkavállalók számára könnyebb nyíltan beszélni egy külsős tanácsadó előtt, így közöttük mélyebb bizalom jöhet létre.

A szervezetfejlesztési tanácsadók alkalmazásának számtalan előnye van. Ezért fordul elő gyakran, hogy amennyiben munkahelyük nem kínál ilyen lehetőséget, sok ember saját zsebéből fizeti ki ezt a szolgáltatást. Az emberek nem akarják tovább azt érezni, hogy megrekedt a karrierjük, illetve nem akarnak olyan helyeken dolgozni, ahol ki nem állhatják a munkájukat vagy a munkatársaikat. Olyan munkát szeretnének, ahol tehetségük teljes spektrumát kibontakoztathatják, nem csak annak egy szeletét. Az emberek nagy része ugyanakkor nem rendelkezik megfelelő képesítéssel ahhoz, hogy tökéletesen kezelje a karrierváltás során felmerülő problémákat.  Arra kondicionálták őket, hogy kiválasszanak egy szakot az egyetemen, aztán elfogadják az első állásajánlatot, amely megfelel az elvárásaiknak. A karrier tanácsadók szolgáltatásaiból nem csak az egyének, hanem a szervezetek is profitálhatnak.

A szervezetek számára nyújtott szolgáltatás előnyei lehetnek:

  • termelékenység növekedése, hatékonyabb felügyeleti rendszer
  • értékes munkavállalók megtartása
  • javuló dolgozói morál
  • kevesebb időráfordítás a gyengébben teljesítők esetén
  • a munkavállalói teljesítmény minőségének javulása
  • erőforrás biztosítása a személyzet fejlesztésére irányuló programok levezetésében és a képzésben tapasztalt szakemberek számára

A Szervezetfejlesztési Coaching szerepe

A Szervezetfejlesztési Coach egy olyan tanult, képzett és tapasztalt szakember, aki segít az embereknek megküzdeni karrierjük során felmerülő problémáikkal, valamint segítséget nyújt legmagasabb karrier céljaik elérésében. Azok a tanácsadók, akik egy vállalat fejlesztésén dolgoznak, jelentős tapasztalattal rendelkeznek az értékelés, a teljesítmény javítása, a karrierváltás, karriertervezés illetve a munkahelyi és a hétköznapi élet egyensúlyának megteremtése terén. A Szervezetfejlesztési Tanácsadók szakértelemmel alakítják a stratégiákat és technikákat a hozzájuk forduló egyéni vagy vállalati ügyfelek egyéni igényeihez.

A tanácsadók emberek változatos csoportjának nyújtanak segítséget, beleértve vállalatok felső- és középvezetőit, egyéni vállalkozókat, friss diplomás fiatalokat, nyugdíjasokat vagy a munkaerőpiacra visszatérni szándékozókat is. Jogászok, tanárok, orvosok, ápolónők, mérnökök, grafikusok, értékesítők, marketingesek és még számos más szakma képviselői veszik igénybe nap mint nap a karrier tanácsadók szolgáltatásait. Ők pedig segítenek nekik abban, hogy a személyiségükhöz és habitusokhoz legmegfelelőbb munkát megtalálják, karrier útvonalat állítanak össze számukra, hogy tovább tudjanak lépni a következő szintre, felkészítik a munkavállalókat, hogy jól teljesítsenek az állásinterjúk során, segítenek az egyetemi szakok kiválasztásában a fiataloknak, illetve a karrierjük fokozatos lezárásában a nyugdíjasoknak.

Csapatok

A szervezetfejlesztési tanácsadók munkája hasznos lehet különböző csapatok számára is. A tanácsadó nem irányítja a csapat munkáját, ellenben segíti a csapat önálló irányítási rendszerének fejlődését.

A csoportos tanácsadás dinamikájából adódóan nagyon hasznos lehet az egyének számára is, hiszen a mindennapi életben is előforduló nehézségek leküzdésére tanít, a visszajelzések segítségével pedig megváltoztathatják rossz beidegződéseiket, illetve viselkedésük pozitív irányban fejlődhet.

Vállaltvezetők/felsővezetők

Manapság gyakran hallunk olyan vállalati felsővezetőkről, akik tanácsadók segítségét veszik igénybe karrierjük során. A vállalati vezetőket érdeklik képességeik felmérése, ezek ismeretében könnyebben tudnak közlekedni a szervezet különböző szintjei között.

Karrierjük fejlesztéséhez, illetve a fejlődésüket gátló viselkedési problémák megoldásához is szükségük van segítségre. A tanácsadók különösen nagy hasznára lehetnek azoknak a felsővezetőknek, akiknek a cége valamilyen változási folyamaton megy keresztül, mint például vállalatok egyesülése, új üzlet megszerzése vagy létszám leépítés. Ilyen esetekben a tanácsadók segítenek a megnövekedett stressz és szorongás kezelésében.

Középvezetők/Managerek

A középvezetők általában nagyszerűen teljesítenek, de nehézséget okozhat számukra az egyéni munkavállalóból egy csapat vezetőjévé való átállás. A managereknek ahhoz van szükségük segítségre, hogy megszerezzék azokat a kommunikációs és interperszonális készségeket, amelyek révén sikeres vezetőkké válhatnak.

Gyakran van szükségük segítségre a pálya térképük megtervezésében is, hogy megszerezhessék azokat a kompetenciákat, amelyek segítségével a legrövidebb úton válhatnak managerből a cég alelnökévé.

Miben segít a Szervezetfejlesztési Coaching

A tanácsadók széleskörű szolgáltatást nyújtanak. Az alább felsoroltak közül bármelyik, vagy akár több szolgáltatás is választható:

> személyiségtesztek elvégzése és kiértékelése, melyek segítségével képet alkothatunk a dolgozók értékrendjéről, érdeklődéséről, képességeiről és kompetenciáiról
> egyéni tudásra, készségekre és képességekre épülő, cégen belüli átszervezésre vonatkozó karrieralternatívák felvázolása
> konkrét pálya utak megtervezése, a tapasztalatok, tudás, készségek és képességek figyelembevételével
> az önbizalom vagy az önfegyelem hiányából, a sikertől vagy a kudarctól való félelemből adódó problémák kezelésének segítése
> a munkavállalók fejlődését segítő szakmai előmenetel megtervezése
> segítség a szervezeten belül mindenki számára a képességeinek leginkább megfelelő pozíció megtalálásában, valamint stagnáló karrierek újra beindításában
> megüresedő pozíciókra cégen belüli jelentkezők felkutatása, illetve felkészítésük az új állás betöltésére, beleértve a szakmai önéletrajz összeállítását, házon belüli interjúztatást, megfelelő kapcsolatrendszer kiépítését
> cégen belüli karrier tanácsadó hálózatok létrehozása
> elfogulatlan, objektív karrier tanácsadás, közvetítés, segítségnyújtás azon dolgozók számára, akik munkahelyi stressztől szenvednek, illetve létszámleépítés, átszervezés miatt elvesztették állásukat
> cégen belüli karrier tanácsadók, mentorok továbbképzése, annak érdekében, hogy hatékonyabban segíthessék a dolgozók karrierjének fejlődését
> munkavállalói képzések, fejlesztési kezdeményezések elősegítése
> átszervezések, létszámleépítés esetén felmerülő kihelyezési politika (outplacement) irányítása, lebonyolítása

Amennyiben cége fejlesztésével kapcsolatos ajánlatom felkeltette érdeklődését, kérem, keressen. Előzetes egyeztetést követően elkészítem az egyéni üléseket, képzéseket és workshopokat tartalmazó fejlesztési program tervezetét.

+36 70 394 5336

office@stothmarta.com

Üzleti (Business) Coaching | S. Toth Marta - Life és Business Coach, Nemzetközi Minősített NLP Tréner, Business Tréner, Coaching NLP Képzések | www.stothmarta.com

Üzleti Coaching

Life Coaching | Marta S. Toth - Life és Business Coach, Nemzetközi Minősített NLP Tréner, Business Tréner, Coaching NLP Képzések | www.stothmarta.com

Life Coaching

NLP (Neuro-Lingvisztikus Programozás) | Marta S. Toth - Life és Business Coach, Nemzetközi Minősített NLP Tréner, Business Tréner, Coaching NLP Képzések | www.stothmarta.com

NLP (Neuro-Lingvisztikus Programozás)

Szervezetfejlesztési Coaching | S. Toth Marta - Life és Business Coach, Nemzetközi Minősített NLP Tréner, Business Tréner, Coaching NLP Képzések | www.stothmarta.com

Szervezetfejlesztési Coaching

Executive Coaching | S. Toth Marta - Life és Business Coach, Nemzetközi Minősített NLP Tréner, Business Tréner, Coaching NLP Képzések | www.stothmarta.com

Executive Coaching

Párkapcsolati Coaching S. Toth Marta - Life és Business Coach, Nemzetközi Minősített NLP Tréner, Business Tréner, Coaching NLP Képzések | www.stothmarta.com

Párkapcsolati Coaching

NLP Time Line Therapy (Idővonal Terápia) S. Toth Marta - Life és Business Coach, Nemzetközi Minősített NLP Tréner, Business Tréner, Coaching NLP Képzések | www.stothmarta.com

NLP Time Line Therapy (Idővonal Terápia)

Karrier Coaching | S. Toth Marta - Life és Business Coach, Nemzetközi Minősített NLP Tréner, Business Tréner, Coaching NLP Képzések | www.stothmarta.com

Karrier Coaching

Üzleti Mediáció | S. Toth Marta - Life és Business Coach, Nemzetközi Minősített NLP Tréner, Business Tréner, Coaching NLP Képzések | www.stothmarta.com

Üzleti Mediáció

Vezetői Coaching | S. Toth Marta - Life és Business Coach, Nemzetközi Minősített NLP Tréner, Business Tréner, Coaching NLP Képzések | www.stothmarta.com

Vezetői Coaching

NLP Hipnózis | S. Toth Marta - Life és Business Coach, Nemzetközi Minősített NLP Tréner, Business Tréner, Coaching NLP Képzések | www.stothmarta.com

NLP Hipnózis

Párkapcsolati és Családi Mediáció | S. Toth Marta - Life és Business Coach, Nemzetközi Minősített NLP Tréner, Business Tréner, Coaching NLP Képzések | www.stothmarta.com

Párkapcsolati és Családi Mediáció