Párkapcsolati és Családi Mediáció

Mi az a Mediáció? (Konfliktuskezelés)

A Mediáció egy olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett harmadik személy bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása. Egy speciális konfliktuskezelési módszer, melynek lényege, hogy a két fél vitájában, mind a két fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (mediátor) jár közben. A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény célja, hogy elősegítse a természetes személyek és más személyek személyi és vagyoni jogaival kapcsolatban felmerült azon polgári jogviták rendezését, amelyekben a felek rendelkezési jogát törvény nem korlátozza.

A Bírósági Eljárás során ezzel ellentétben a résztvevők jogaira és a kötelességeire fókuszálnak. A pereskedés során az egyik fél győz, a másik veszít.

A Családi Mediáció egy olyan konfliktuskezelési technika, mely próbál egy együttműködésre és kölcsönös baráti kapcsolatra alapuló platformot létrehozni két váló fél között. Ez a folyamat egy harmadik félre épül, aki a meetingek során segít abban, hogy a felek megegyezzenek a kapcsolatuk felbomlásával kapcsolatos valamennyi kérdésben.

Kettő féle családi mediáció létezik, a nyílt és a zárt mediáció.

A zárt mediáció teljesen bizalmas, hisz semmit nem hoznak nyilvánosságra. A nyitott mediáció nem jelent titkosságot, és nem tiltja a közvetítésen belüli eljárások vagy döntések nyilvánosságra hozatalát.

A vitarendezés ilyen formája ügyfél központú, hiszen a felek az egész folyamatot kizárólag egy semleges, harmadik fél segítségével irányítják. A feleknek együtt kell működniük és meg kell hallgatniuk egymást, a másik véleményét és szükségleteit figyelembe véve. Ha nehézségekbe ütköznek egy kérdésben, vagy nem értenek egyet, a mediátor nem hozhat döntést.

A mediátor nem ügyvédként van jelen, és nem tájékoztatja a feleket törvényes jogaikról vagy kötelezettségeikről. A közvetítő egyszerűen útmutatásként szolgál az eljárás során, megkísérelve fenntartani a felek közötti fontos kérdések kommunikációját és megfontolását.

Erősen tanácsos, hogy a felek konzultáljanak az ügyvédeikkel, mielőtt részt vennének a mediációban, mivel a folyamat csak akkor biztosítható teljes mértékben, ha mindkét fél tisztában van a jogaival. Az ügyvédek jelenléte segít megvédeni az egyes felek jogait és érdekeit, mely segíthet a probléma hatékonyabb megoldásában. A mediáció biztosítja, hogy az eljárás során hozott valamennyi döntést valamennyi fél érdeke szerint hozzák meg, tisztességes és békés megoldást biztosítva.

Családi Mediáció

A Családi mediátorok segítenek önnek, hogy meghozza a döntéseket olyan dolgokkal kapcsolatban, melyek fontosak önnek és családjának. Segíthetnek egy jövőre vonatkozó terv létrehozásában, és egy egyezmény felállításában anélkül, hogy bíróságra kellene mennie. Ez időt, pénzt és stresszt spórolhat meg önnek.

A Mediáció időt és teret biztosit önnek, hogy át tudja gondolni mi a legjobb döntés a gyermekei, és az egész család szempontjából. Ki tudja találni milyen felosztás működne a legjobban gyermekeinek, és átgondolhatja mi lesz fontos a gyermekei számára felnőtté válásuk során.

Függetlenül attól, hogy szülő e vagy sem, a mediáció segít a pénzzel, a lakhatási lehetőségekkel és a jövőbeli pénzügyekkel kapcsolatos vitarendezésekben.

Mikor próbáljam meg a családi mediációt?

Vegye fel velem a kapcsolatot amint szüksége van a dolgok elrendezésére. Attól függetlenül, hogy már egy ideje elváltak, vagy az ügy már járt a bíróságon, a mediáció még ebben a szakaszban is képes bizonyos dolgok megoldására.

Általában addig nem lehet az ügyet bíróság elé vinni, amig nem próbálták meg a mediációt. Amennyiben nem tudja bizonyitani hogy megpróbáltak, a bíró leállíthatja vagy késleltetheti az ügyet, amíg nem keres fel egy mediátort.

Mi egy mediátor feladata?

A mediátorok képzettek, hogy:

  • Meghallgassák mind a két felet, és segítsék önöket a megoldás megtalálásban,
  • Megvitassák mi a legjobb opció az önök számára és mi lenne a leghatékonyabb a jövőre nézve,
  • Megbizonyosodjanak arról, mind a kettőjüknek van lehetősége beszélni, és meg is vannak hallgatva,
  • Biztosítsanak minden információt, mely szükséges lehet beszélgetésük során,
  • Megmondják mikor lehet szüksége független tanácsadásra,
  • Megbizonyosodjanak arról, hogy a döntéseket közösen, egymásra, az esetlegesen résztvevő gyermekekre és a családi helyzetekre figyelemmel véve hozták meg.

Amennyiben megállapodásra jutottak, a mediátor írásba adja azt, és megbizonyosodik arról, hogy mind a ketten tisztában vannak a megállapodás jelentésével.

Párkapcsolati Mediáció

A MEDIÁCIÓ PROAKTÍV

Amikor ügy dönt, hogy meglátogat egy Mediátort—függetlenül attól, hogy egy munkahelyi vagy otthoni párkapcsolatról van szó, kijelenti, hogy „EZ SZÁMIT!”

Ez egy hatalmas lépés a megfelelő irányba. Igazából nem számít, hogy azért megy el egy mediációra, mert a jelenlegi problémának akar véget vetni, vagy az egész kapcsolatnak. A Mediáció segít majd önnek megtalálni a tökéletes opciót.

Bölcs döntés egy Mediátor használata, amennyiben helyre akarja állitani a kapcsolatát, vagy tudatosan véget akar neki vetni, hogy jó szülőként tudjanak együttműködni egy esetleges válás után.

A MEDIÁCIÓ RÖVIDTÁVÚ

Egy Mediáció háromtól hat alkalomig terjed. Van olyan, hogy egy alkalom is elég. Egy ülés azonban eltarthat kettő – három órán keresztül is. Ez különbözteti meg a tanácsadástól, ami hosszútávú stratégia az ügyek időbeli megoldására.

A Mediáció egy rövidtávú stratégia hosszútávú egyezmények megkötésére a kapcsolat bizonyos részein. Ez nem egy hosszútávú elkötelezettség a kapcsolat egészségi állapotának javítása érdekében az idő múlásával.

A MEDIÁCIÓ A JELNLEGI VÁGYÁRA FÓKUSZÁL, A JÖVŐBELI VÁLTOZÁS ÉRDEKÉBEN

A mediáció arra összpontosít, hogy milyen változásokat szeretnének látni a partnerek, nem a múltbéli történések kielemzésére. Bár jelenlegi viselkedésünk a múltunkra támaszkodik, a mediáció a jelenlegi probléma sajátosságaira összpontosít.

Egy tanácsadó ebben tér el egy mediátortól: A mediátor nem a jelenlegi párkapcsolaton belüli problémáinak az eredetére és azon belüli viselkedési formáira összpontosít. A Mediátor a jelenlegi helyzettel foglalkozik, hogy egy hossztávú, és kölcsönösen előnyös megoldást tudjanak találni.

A MEDIÁTOROK PÁRTATLANOK

A Mediátorok képzésüknél fogva pártatlanok, és mindkét fél jelenlegi állapota alapján járnak el a mediáció során, mindeközben fenntartva pártatlanságukat. Ez a hatalmas eltérés a mediáció és a tanácsadás vagy terápia között, hisz ezek mindkét fél és a kapcsolat egészségén próbálnak javítani. A mediátor irányit, de nem befolyásolhatja a végkimenetelt, azonban azok a tények és információk melyeket a mediátor átad, például jogi szabályok, befolyásolhatják a végső döntést. NEM a Mediátor az, aki megváltoztathatja a végkimenetelt, hanem a tények.

A MEDIÁCIÓ MINDKÉT FÉL JELENLÉTÉT ÉS EGYÜTTMÜKÖDÉSÉT IGÉNYLI

A mediáció két fél között történik. Néha eleinte mindkét fél hajlandó a tárgyalásra egy mediátoron keresztül, azonban nem hajlandóak egy helységben megtenni ezt. Ilyenkor alkalmazzuk a „Közvetített Diplomácia” vagy „Közvetített Mediáció” technikáját, amikor a mediátor addig közvetítenek a két fél között, míg azok nem hajlandóak ezt egy helyiségben megtenni. Ez egyértelműen eltér a tanácsadástól, mely során elég egy félnek jelen lenni a kapcsolatból, a másik jelenléti szándéka nélkül is.

Ugyanakkor én dolgoztam már olyan kliensekkel, akiknek coacholáson keresztül megtanítottam, hogyan érhetik el a számukra legelőnyösebb végkimenetelt, amennyiben a másik fél nem volt érdekelt, vagy kifejezetten ellenséges volt a mediációval szemben. Ez azonban válás segítő coaching, nem mediáció. A mediáció csak akkor jöhet létre, amennyiben két eltérő nézőponttal rendelkező fél is jelen van.

Szülő- Gyermek Mediáció

A megfelelő kommunikáció elengedhetetlen egy pszichológiailag egészséges család életében. Ennek hiánya hihetetlenül rombolhatja egy család életét. Amennyiben a kommunikáció minősége megromlik, leginkább gyerek és szülő között, felbukkanhatnak kellemetlen szituációk. Mit lehet annak érdekében tenni, hogy ezeket a szituációkat, helyrehozzák? Meglehet, hogy a szülő- gyermek mediáció a megoldás.

A családtagok közötti kommunikáció kicsit hasonlít egy járműhöz. Amikor ez a jármű problémák nélkül üzemel, minden gondtalan. Azonban ez az állapot csak rendszeres karbantartással, mint például az olajcsere, tartható fent. Viszont amikor a jármű elkezd lerobbanni, problémák keletkeznek.  Amennyiben ezeket a problémákat nem kezeljük, a szituáció csak romlik, és a végén már be sem indul az autónk. Ha ez bekövetkezik más problémákat is generál, mint például a munkába való bejutás, vagy gyermekünk foci-edzésre történő eljuttatásának megoldása.

Amikor hibátlanul funkcionál a kommunikáció, minden tökéletesnek tűnik. A család tagjai boldogok, és minden megfelelően működik. De amint a kommunikáció elkezd romlani, megjelennek a problémák. A kommunikációt muszáj rendszeresen karbantartani a családtagok között, különben a dolgok rosszabbra is fordulhatnak.

Ahogyan a technológia fejlődik, a családtagok közötti kommunikáció már egy gomb lenyomásával a telefonunkon, egy email megírásával, vagy egy „azonnali üzenettel” számítógépeinken azonnal megtörténhet. De vajon ellátják ezek a kommunikációs technikák a családot a szükséges eszközökkel, hogy az problémamentesen funkcionálhasson? Szerintem nem. A kommunikáció ezen formái fontosak néhány szituációban, de nem válthatják ki a személyes interakciót. Én úgy gondolom, hogy a napi személyes interakció a kulcs az egészségesen működő kommunikációhoz a családon belül.

Az iskolán belüli konfliktusok és nézeteltérések is különböző módokon befolyásolhatják egy család életét. Segítek a szülőknek, gyerekeknek, nagyszülőknek és más családtagoknak, hogy hatékonyabban tudjanak kommunikálni egymással, és az iskolai tanárokkal. Ahhoz, hogy a gyerekek elérjék teljes potenciáljukat és sikeres tanulókká, magabiztos egyénekké, és felelősségteljes állampolgárokká válhassanak, a körülöttük lévő felnőtteknek egy csapatként kell működniük.

+36 70 394 5336

office@stothmarta.com

Üzleti (Business) Coaching | S. Toth Marta - Life és Business Coach, Nemzetközi Minősített NLP Tréner, Business Tréner, Coaching NLP Képzések | www.stothmarta.com

Üzleti Coaching

Life Coaching | Marta S. Toth - Life és Business Coach, Nemzetközi Minősített NLP Tréner, Business Tréner, Coaching NLP Képzések | www.stothmarta.com

Life Coaching

NLP (Neuro-Lingvisztikus Programozás) | Marta S. Toth - Life és Business Coach, Nemzetközi Minősített NLP Tréner, Business Tréner, Coaching NLP Képzések | www.stothmarta.com

NLP (Neuro-Lingvisztikus Programozás)

Szervezetfejlesztési Coaching | S. Toth Marta - Life és Business Coach, Nemzetközi Minősített NLP Tréner, Business Tréner, Coaching NLP Képzések | www.stothmarta.com

Szervezetfejlesztési Coaching

Executive Coaching | S. Toth Marta - Life és Business Coach, Nemzetközi Minősített NLP Tréner, Business Tréner, Coaching NLP Képzések | www.stothmarta.com

Executive Coaching

Párkapcsolati Coaching S. Toth Marta - Life és Business Coach, Nemzetközi Minősített NLP Tréner, Business Tréner, Coaching NLP Képzések | www.stothmarta.com

Párkapcsolati Coaching

NLP Time Line Therapy (Idővonal Terápia) S. Toth Marta - Life és Business Coach, Nemzetközi Minősített NLP Tréner, Business Tréner, Coaching NLP Képzések | www.stothmarta.com

NLP Time Line Therapy (Idővonal Terápia)

Karrier Coaching | S. Toth Marta - Life és Business Coach, Nemzetközi Minősített NLP Tréner, Business Tréner, Coaching NLP Képzések | www.stothmarta.com

Karrier Coaching

Üzleti Mediáció | S. Toth Marta - Life és Business Coach, Nemzetközi Minősített NLP Tréner, Business Tréner, Coaching NLP Képzések | www.stothmarta.com

Üzleti Mediáció

Vezetői Coaching | S. Toth Marta - Life és Business Coach, Nemzetközi Minősített NLP Tréner, Business Tréner, Coaching NLP Képzések | www.stothmarta.com

Vezetői Coaching

NLP Hipnózis | S. Toth Marta - Life és Business Coach, Nemzetközi Minősített NLP Tréner, Business Tréner, Coaching NLP Képzések | www.stothmarta.com

NLP Hipnózis

Párkapcsolati és Családi Mediáció | S. Toth Marta - Life és Business Coach, Nemzetközi Minősített NLP Tréner, Business Tréner, Coaching NLP Képzések | www.stothmarta.com

Párkapcsolati és Családi Mediáció